110 éves a Ramassetter szobor

1908. május 24-én ünnepélyesen szoboravatási szertartás keretében leleplezik a bronzból készült szobrot!

2018-ban (ebben az évben) ünnepeljük a sümegi Ramassetter szobor avatásának 110. évfordulóját
Éles Károly (tanár) 1908-ban ezeket a gondolatokat írta “Ramassetter Vince emlékezete” c. munkájában: “Sümeg városának érzése fényes monumentumot állított Ramassetter Vincének és hitvesének. A szobor ott áll méltó helyén, mint a város lakosságának kőbe vésett, ércbe öntött hálája és kegyelete. Ennek a szobornak története okulásul szolgáljon a jövő nemzedéknek: miként becsüljék meg a nagyokat, a jókat, a nemeseket, akik gondolataikat, érzéseiket, munkájokat, mindenüket nemes és nagy célokra és mások boldogítására szentelték.”

_________________________________________________

Galéria >>>>>
Amit Ramassetteről tudni illenék >>>>>