Ramassetter szobor

1906. májusában Istók János megbízást kap Sümeg városától a szobor elkészítésére. Két év múlva, 1908. május 24-én ünnepélyesen szoboravatási szertartás keretében leleplezik a bronzból készült szobrot. Kőtalapzatán, dombormű-faragással Ramassetter Vince felesége, Kompanik Zsófia látható, amint alamizsnát nyújt át az előtte térdelő koldusnak, aki mellett egy-egy kisgyerek áll.

2018-ban (jövő évben) lesz a szobor avatásának 110. évfordulója.
Éles Károly (tanár) 1908-ban ezeket a gondolatokat írta “Ramassetter Vince emlékezete” c. munkájában: “Sümeg városának érzése fényes monumentumot állított Ramassetter Vincének és hitvesének. A szobor ott áll méltó helyén, mint a város lakosságának kőbe vésett, ércbe öntött hálája és kegyelete. Ennek a szobornak története okulásul szolgáljon a jövő nemzedéknek: miként becsüljék meg a nagyokat, a jókat, a nemeseket, akik gondolataikat, érzéseiket, munkájokat, mindenüket nemes és nagy célokra és mások boldogítására szentelték.”